گروه علمی: دانشمندان سیگنال‌هایی را از فضا دریافت کرده اند که احتمال وجود موجودات فضایی را تقویت می‌کند. ستاره شناسان برای اولین بار یک سیگنال رادیویی احتمالی را از سیاره‌ای دور در خارج از منظومه شمسی دریافت کرده اند، اما این به این معنی نیست که موجودات فضایی در تلاش برای ارتباط با زمین هستند.دانشمندان با استفاده از یک رادیو تلسکوپ این سیگنال را تا صورت فلکی گاوران (عوا) رصد کرده‌اند.داده‌های اولیه نشان می‌دهد که این سیگنال از سیاره‌ای تنها سرچشمه می‌گیرد که به دور یک سیستم ستاره‌ای دوگانه از سیاره Tau Bootes (ستاره‌های ادغام شده از هیدروژن متعلق به طیف F هستند) می‌چرخد.در صورت تأیید این موضوع، این اکتشاف اولین مورد از مشاهده انفجار رادیویی خارج از منظومه شمسی است.جیک دو ترنر، محقق دانشگاه کرنل گفت: رصد میدان مغناطیسی یک سیاره خارج از منظومه شمسی، به ستاره شناسان در رمزگشایی از خصوصیات داخلی و جو سیاره و نیز فعل و انفعلات فیزیکی میان ستارگان و سیاره‌ها کمک می‌کند.ستاره شناسان همچنین امواج رادیویی بیشتری را در سیستم Cancri ۵۵ (سرطان ۵۵ e) و سیستم Upsilon Andromedae مشاهده کرده‌اند.
به گفته ناسا، اجرام نجومی دارای تغییر در میدان مغناطیسی می‌توانند امواج رادیویی تولید کنند، اما توانایی مطالعه میدان مغناطیسی این سیاره از طریق این امواج می‌تواند پتانسیل میزبانی زندگی را مشخص کند.میدان‌های مغناطیسی، همانگونه که در کره زمین فعال هستند، از سیارات در برابر پدیده‌های مضر کیهانی مانند تابش فضا و باد‌های خورشیدی محافظت می‌کنند.سیستم Tau Bootes تقریباً ۵۱ سال نوری از سیاره ما فاصله دارد و میزبان سیاره “مشتری داغ” است.