گروه بین الملل: جوانان شهر گنجه، پرچم رژیم صهیونیستی را که مراکز دولتی جمهوری آذربایجان به نشانه قدردانی از اسراییل در کنار پرچم جمهوری آذربایجان و ترکیه و پاکستان در یکی از خیابان های گنجه آویخته بودند، شبانه به آتش کشیدند.

گفتنی است:  پس از آنکه تصویر به آتش کشیده شدن پرچم اسرائیل در خیابانی در گنجه در پیام رسان‌ها میان مردم جمهوری آذربایجان دست به دست چرخید و در فیسبوک نیز منتشر شد، متاسفانه فیسبوک این تصویر را زود از هر صفحه‌ای که منتشر می‌کرد، خارج از دسترس کرد.

همچنین وزارت کشور جمهوری آذربایجان نیز مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مدعی شود که این تصویر مربوط به جمهوری آذربایجان نیست و در کشور دیگری گرفته شده است. اما، اصل تصویر پرچم که در روز و در خیابانی در شهر گنجه گرفته شده است، نشان می‌دهد که همان پرچم را جوانان گنجه ای شبانه به آتش کشیده‌اند.