گروه بین الملل: رسانه های باکو از انتقال غیررسمی قدرت در  قراباغ کوهستانی از  آراییک هاروطونیان به  ویتالی بالاساریان ابراز نگرانی شدید می‌کنند!

روزنامه ینی مساوات که بطور غیررسمی دیدگاه های ریاست جمهوری آذربایجان را منعکس می‌کند، در مطلبی تحت عنوان “رهبر جدید قراباغ مشخص شد”، نوشت: «آراییک هاروطونیان که رهبر اهالی ارمنی منطقه قراباغ کوهستانی آذربایجان به شمار می‌رود، در دوم دسامبر ویتالی بالاساریان را به عنوان “دبیر شورای امنیت” منصوب کرده است. سرهنگ ویتالی بالاساریان طی نوامبر ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۹  دبیر شورای امنیت این ساختار خودخوانده بوده است.»

ینی مساوات با اشاره به اینکه ویتالی بالاساریان در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری قراباغ کوهستانی بود، افزوده است : « پس از انتصاب وی ، اخباری درباره کنار رفتن آراییک هاروطونیان منتشر شد. اکنون شایعات مربوط به انتقال حاکمیت در قراباغ در حال تحقق است.»

ینی مساوات درباره انتشار سخنان ویتالی بالاساریان درخصوص بازسازی نیروهای مسلح و مرزبانی قراباغ و استفاده از نیروهای حرفه ای در این خصوص ابراز نگرانی کرده است.

بالاساریان گفته است که اکنون نیروهای مسلح قراباغ تحت فرماندهی شورای امنیت قراباغ قرار دارد.

رسانه های باکو بالاساریان را از افراد نزدیک به کوچاریان، رییس جمهوری پیشین قراباغ و ارمنستان و مخالف نیکول پاشینیان، نخست وزیر کنونی ارمنستان معرفی می کنند.