گروه بین الملل: علی کریم لی ، رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان با اشاره به خروج نیروهای جمهوری آذربایجان از روستاهای قرمیزی بازار، قارقار ، شوشاکند، نخجوانلی ، پیرجمال، قراکند و آق کند و چند روستای دیگر قراباغ به منظور استقرار نیروهای صلح بان روسیه ، گفت: «چرا  ارتش جمهوری آذربایجان این اراضی را تخلیه کرده است؟ چرا اراضی که به طرف ارمنی برتری راهبردی می‌دهد، تخلیه می‌شوند؟ اراضی که برای دفاع از شهر شوشا لازم هستند، چرا به نیروهای روسیه تحویل داده شده‌اند؟ تحلیلگران دولتی و مبلغان حاکمیت الهام علی اف مدعی هستند که رییس جمهوری آذربایجان در دهم نوامبر تحت فشار روسیه توافق آتش بس و ترک مخاصمه را امضاء کرد، زیرا باکو تهدید به حمله موشکی شده بود. اما، اگر واقعا اینطور بود و با تهدید و فشار روسیه آن توافق امضاء شده است، چرا  بخاطر آن جشن گرفته شد؟»

علی کریم لی خواستار اقدام برای بسیج افکار عمومی جمهوری آذربایجان برای درخواست خروج روسیه از قراباغ شد و گفت: «ارامنه در مورد شوشا و هادروت ادعا دارند و این دو منطقه را جزء قراباغ کوهستانی می دانند و روسیه نیز از این ادعا حمایت می‌کند. جمهوری آذربایجان باید استحکامات نظامی در شوشا را تقویت کند و رزمنده ترین واحدهای نظامی جمهوری آذربایجان باید در شوشا مستقر شوند و جدیدترین سلاح‌ها باید در شوشا استقرار یابند.  البته، نیروهای ارمنی در شرایط کنونی این قدرت را ندارند که به شوشا حمله نظامی بکنند، اما ارامنه سعی خواهند کرد با استناد به بندی از توافق دهم نوامبر که به بازگشت آوارگان به خانه هایشان مربوط است، چند هزار نفر ارمنی را به شوشا وارد کنند که ورود این ارمنی‌های غیرنظامی به شوشا، ارتش جمهوری آذربایجان را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد.»

رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان ، انتصاب ویتالی بالاساریان، از نزدیکان رابرت کوچاریان، رییس جمهوری پیشین ارمنستان و قراباغ به مقام دبیری “شورای امنیت ملی” حکومت خودخوانده قراباغ را انتقال غیررسمی قدرت در قراباغ توصیف کرد و گفت: «با این انتصاب در واقع  در قراباغ انتقال قدرت صورت گرفته است و بجای آراییک هاروطونیان که طرفدار نیکول پاشینیان، نخست وزیر کنونی ارمنستان است، بالاساریان که از افراد کوچاریان است به قدرت رسیده است و موضع سخت‌تری علیه جمهوری آذربایجان خواهد داشت. در آینده آراییک هاروطونیان نیز به آرامی بطور کامل کنار گذاشته خواهد شد.»

علی کریم لی همچنین از اینکه محموله های نظامی و غیرنظامی ارسالی از روسیه به قراباغ کوهستانی برای بازسازی و تامین امنیت ارامنه این منطقه از مسیر جمهوری آذربایجان حمل می‌شوند، انتقاد کرد و گفت چطور می‌شود که جمهوری آذربایجان نمی‌تواند از جاده آق دره به کلبجر استفاده کند و همچنین نمی‌تواند از جاده موجود به شوشا استفاده کند و مجبور است خودش از یکی از دره‌ها به شوشا راه جدید بسازد، اما روسیه  از جاده های جمهوری آذربایجان به قراباغ کالاهای نظامی و غیرنظامی ارسال می کند؟»