گروه گزارش:  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: میانگین شاخص آلودگی هوای تبریز در شبانه روز گذشته براساس ذرات ۲٫۵ میکرون برابر ۱۵۴ است که این وضعیت برای همه گروه‌ها، ناسالم محسوب می‌شود.

کارشناسان بهداشتی به ساکنان این شهر توصیه می‌کنند حتی‌الامکان از حضور در محیط‌های باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است و همچنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی محسوب می‌شود و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.