گروه اقتصادی: وجود حدود ۷۶ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام با هزینه‌های سرسام‌آور موجب شده دولت به دستگاه‌های اجرای تاکید کند که هیچ پروژه جدیدی نباید در بودجه سال آینده پیشنهاد شود و آن را ممنوع اعلام کرده است.
کلنگ‌زنی بی‌برنامه پروژه‌های عمرانی  از سالیان گذشته تا کنون و در سویی دیگر افزایش هزینه اتمام این طرح‌ها آنهم در شرایطی که بودجه دولت عمدتا پاسخگوی آنها نبود، موجب شده که در حال حاضر حدود ۷۶ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام روی دست دولت بماند؛ از این تعداد ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام ملی است. اعلام سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشته است که برای تکمیل پروژه‌های موجود باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه تامین شود.این در حالی است که در وضعیت موجود رویکرد دولت در بخشنامه بودجه سال آینده نیز با تاکید بر عدوم ورود به کلید زدن پروژه‌های جدید بوده و اعلام شده است که  در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(پروژه عمرانی) جدید ممنوع است و تامین اعتبار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا که در سال آینده قابل بهره‌برداری باشند نیز بر اساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست محیطی و تحقق پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اولویت‌گذاری شود.

همچنین به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده که استفاده تلفیقی از منابع دولت، منابع بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی به همراه استفاده از سرمایه‌گذاری و روش‌های تامین مالی خارجی برای تکمیل بهره‌برداری و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید مورد توجه باشد.از سویی دیگر در بخشنامه بودجه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده تا افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی بر عملیاتی کردن مشارکت عمومی و خصوصی بر رویکرد خرید خدمت و کالاهای عمومی توسط دولت به اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص سودآور کردن طرح‌های عمرانی و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شود.انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه تمام موجب شده تا در سال‌های اخیر اولویت‌بندی طرح‌ها برای اختصاص بودجه بر اساس میزان پیشرفت و همچنین ورود بخش‌ خصوصی-عمومی برای کمک به دولت در تکمیل این واحدها در دستور کار قرار گیرد.

آخرین اعلام مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی از این حکایت دارد که عملکرد مشارکت عمومی – خصوصی در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۹۵۷ پروژه و در شش ماهه اول سال جاری، ۱۴۶۳ پروژه بوده است و تاکید شده که قطعا در شش ماهه دوم روند رو به رشدی خواهد داشت.در عین حال که در سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکلیف کرد که ۳۰۰۰ طرح نیمه تمام شامل ۲۳۱۶ طرحنیمه تمام استانی و ۶۸۴ طرح نیمه تمام ملی به بخش خصوصی واگذار شود که عملکرد نشان می‌دهد که ۱۸۹۲ طرح نیمه تمام استانی و ۶۵ طرح نیمه تمام ملی را به بخش خصوصی واگذار شده است. این در حالی است که از مجموع طرح‌های واگذار شده ۱۲۶۵ طرح به صورت واگذاری مدیریت و بهره‌برداری بوده‌اند و نیاز به تجهیز داشتند از این رو بهره‌برداری آنها به بخش خصوصی واگذار شد.

مرجع : ایسنا