هوای تبریز دیگر تب ریز نیست و آلودگی هوا بسیاری را گرفتار بیماری های مختلف ریوی، قلبی، عروقی و سرطان می کند. هوا که سرد می شود، کم توجهی مردم و مسئولان پای مرد سیاه و آلوده را به تبریز باز می کند.
سال گذشته با فشار افکار عمومی و خبرنگاران، برخی  فقط وانمود کردند به فکر مردم هستند. اما مدیرانی نیز بودند که بی سر و صدا اقدام های موثری انجام دادند.
البته انگشت اشاره تنها به سوی مدیرها و کارشناس های دولتی نیست و  برخی از شهروندان کم مسئولیت و به اصطلاح بد فرهنگ، در روزهای سخت آلودگی هوای تبریز، هوای هم را نداشتند.
کارشناسان معتقدند، باید درب ستاد بحران را زد زیرا آلودگی هوا همچون سیل و زلزله انسان ها می کشد.
شهروندان تبریزی، منتظر ارایه گزارش کار و پاسخگویی استاندار، مدعی العموم، فرماندار، شهردار، رییس سازمان محیط زیست، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم پزشکی، نماینده های مردم در شورای شهر و مجلس هستند.
روزنامه نگاران تلاش می کنند انسان ها خفه نشوند.

پیمان پاکمهر