جواد رحمتی با حکم وزیر کشور به عنوان سرپرست استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش خبر صبح، بعداز اجرای قانون منع بکار گیری بازنشستگان و اینکه مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی یک بازنشسته محسوب می شود، جواد رحمتی به عنوان سرپرست استانداری آذربایجان شرقی و جایگزین خدابخش معرفی شد.

جواد رحمتی پیش از این معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌ شرقی مشغول به کار بود که با تصمیم وزیر کشور تا زمان انتخاب استاندار جدید سرپرستی استانداری را به عهده خواهد گرفت.