گروه فرهنگ و هنر: تصویر نابغه موسیقی شرق توسط انستیتوی تخصصی هنرهای معاصر خاورمیانه و اروپا در فرانسه وکانادا به موزه ملی موسیقی ایران اهدا شد.

به گزارش خبر صبح به نقل از تجدد نیوز، تصویر نابغه موسیقی شرق استاد عالیم قاسیم اف توسط انستیتوی تخصصی هنرهای معاصر خاورمیانه و اروپا در فرانسه وکانادا تحت عنوان SEFPEM-FMICA ORGANIZERS Institute به موزه ملی موسیقی ایران اهدا گردید.

این رخداد مهم در پایان نشست خبری معرفی پروژه موسیقی سه ملیتی «هفت پیکر» با حضور شخص استاد عالیم قاسیم اف، استاد خسرو سرتیپی، عوامل تولید و خالق این اثر در تهران صورت گرفت.

در پایان نشست، اثر اهدایی به امضای استاد عالیم قاسیم اف و هنرمند عکاس به منظور ثبت در موزه در آمد. گفتنی است این اثر متعلق به هنرمند و عکاس خوش ذوق تبریزی آقای جلیل دیده ور می باشد.