پایان زندگی یک مادر تبریزی، جانی دوباره به چهار نفر بخشید.
دکتر حجت پورفتحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح این خبر گفت: قلب این احیاگر سلامت ۴۹ ساله توسط تیم جراحی مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز به خانم ۳۴ ساله با نارسایی قلبی پیوند زده شد.
وی افزود: یکی از کلیه‌های این بیمار به گیرنده خانم ۲۵ ساله پیوند زده شده و کلیه دیگر و کبد اهدا کننده به دلیل نبود گیرنده مناسب و عدم تطابق گروه‌های خونی به شیراز ارسال شد.
وی تعداد نفرات منتظر در لیست انتظار اهدای عضو در کل کشور را ۲۹ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در طول سال جاری ۲۳ مورد پیوند کلیه، پنج مورد پیوند کبد و چهار مورد پیوند قلب در تبریز انجام شده است.