مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز گفت: مشخصات رانندگان تاکسی‌ به منظور دسترسی شهروندان به اطلاعات تاکسیرانان در سه قسمت از بدنه خودرو نصب می‌شود.
به گزارش خبر صبح،  محمدحسین اکبرنژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور افزایش سطح اعتماد عمومی و دسترسی راحت همشهریان به اطلاعات تاکسیرانان، مشخصات این رانندگان در قسمت‌های مختلف بدنه خودرو نصب می‌شود و در مواقعی مثل جاماندن اشیا دسترسی به رانندگان را تسهیل می‌کند.
وی ادامه داد: برچسب شناسایی رانندگان تاکسی که شامل نام و نام خانوادگی تاکسیرانان، کد شناسایی و همچنین شماره تماس رسیدگی به شکایات است، بعد از مراحل تهیه و چاپ در سه قسمت شیشه جلو، شیشه درب عقب و داخل درب صندوق عقب خودرو نصب می‌شود.

مرجع: ایسنا