خبر صبح؛ رسانه های مبلّغ قومیت گرایی در جمهوری آذربایجان، مصیبت سیل زدگان ترکمن در استان گلستان ایران را نیز به دستمایه ای برای تبلیغات قومیت گرایانه ضدایرانی خود تبدیل کردند.

پایگاه اینترنتی ” آخار” در بخش ویژه این سایت برای تبلیغ قومیت گرایی ضدایرانی که  با استفاده از رسم الخط فارسی منتشر می شود، در خبری نوشت : ” ترکمن ها سخن گفتند؛ زنده باد تبریزمان!”

آخار نوشت : ” ترکمن های مواجه شده با فاجعه سیل که منتظر حمایت دولت هستند، از آذربایجانی ها بخاطر اقدامات فعالانه شان تشکر کردند. ترکمن ها که در میان آب های سیل مانده اند، به هنگام تشکر شعارهای مختلف نیز سر داده اند. آنها به نمایندگی از ترکمن صحرا تشکر کرده، کمک کنندگان را نه تنها قهرمان ترک ها بلکه قهرمان ترکمن ها نامیده اند. ( توجه: سایت آخار بخاطر هیجان در تبلیغات ضدایرانی، در جمله بندی دچار اشتباه شده است.) سلام های گرم به آذربایجان. تو فقط قهرمان ترک ها نیستی، قهرمان تمامی دنیا هستی. زنده باد آذربایجان! زنده باد تبریزمان! زنده باد تراکتورمان! زنده باد ترک هایمان!”

آخار افزوده است: “لازم به یادآوری است که پس از قرار گرفتن منطقه ترکمن صحرا در زیر آب های سیل ، در خیلی مناطق آذربایجان پویش کمک به ترکمن ها شروع شده است. در چارچوب این کمک ، آب و پوشاک و چادر و سایر لوازم برای ترکمن ها تامین شده است.”

پیش تر نیز در چارچوب دستمایه قرار گرفتن احساسات تماشاچیان تیم تراکتورسازی تبریز، پایگاه اینترنتی ” قاینار اینفو” در مقاله ای به قلم ” روسلان دوستعلی” و تحت عنوان ” پسرانی به نام تبریز و مقدونیه شمالی” ، احساسات تماشاچیان تیم تراکتورسازی را به عنوان ” پیامی به جمهوری آذربایجان” قلمداد و پیشنهاد کرده بود که باکو  نیز پاسخ به این “پیام” را  با “تغییر نام” جمهوری آذربایجان آغاز کند.