خبر صبح؛ استعدادهای جوانان ما در راستای کشف و بارور سازی آنها صورت می گیرد و نهادهای مختلف به این سو، گرایش داشتند تا کشور ما در جهان، سرافراز شود و نام ایران دنیا را تکان دهد.
هیچوقت نباید دانایی و تعقل را در مورد جوان فراموش ساخت. ثانیه شمار زندگی بشر به ویژه در محافل ورزشی دانا بودن و عقل بشر را میزان قرار نمی دهد و به هر سو یک موجود زمینی حرکت می کند و فکر بهبودی جوان ایرانی در برابر هر خواسته ای سر تسلیم فرود نمی آورد .
مربیان جامعه ما نباید آنچنان در کلیشه ها، غرق شوند که مجبور به داستان و قصه گویی های قدیمی باشند و سر به افسانه ها بسایند. مثلا روال یک بازی فوتبال در زمین حریف، برد و باخت نخواهد داشت اگر اتکا به خویش و اعتماد به نفس برانگیخته گردد و یک بازی واقعی تبلور یابد. داناترین بچه های کشور ما در زمینه های علمی و هنری و فرهنگی فعالیت دارند و نمی شود راهی به سوی ناکجا آباد را برایشان ترسیم کرد و مشکلات کنونی را بدون راه حل گذاشت و صبر و تحمل خویشتن را بر باد فنا انگیخت. امکانات و موانع در کشور ما برای حرکت در مسیرتوانایی و رشد بیش از پیش مردم و بخصوص گل های سر سبد کشورما یعنی جوانان، نیاز بیشتر به تکاپو و جنبش علمی – فرهنگی دارد و اکثریت لبریز شدن های صبوری ها بستگی به شرایط اجتماعی است که بر محور دگرگون شدن ها می چرخد. یک جوان ایرانی حتما در کشور به آمال و آرزوهای خود پشت نمی کند و حداقل در ذهن و خیال خود، علاقه ها و زندگی مطلوبی را دنبال می کند و کم و بیش، فعالیتش توسط خانواده کنترل می شود و البته در جامعه کنونی آفات زیادی دور و بر زندگی و خانواده وی، می پیچد و جامعه و مددکاران به عنوان التیام بخش روحی و روانی جوانان باید تحرک داشته باشند و سرانجام خوبی را پیش بینی کنند.
وقتی درهای خوشبختی به روی جوانان باز می شود که روی حساب و کتاب جامعه را پرورش دهیم و نسل آینده را با مدارا و تمرین خویشتن داری و سعه صدر آشنا سازیم و نگذاریم حتی یک نفر به باطل روی آورد.
جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم، منفعت است و آمار طلاق و اعتیاد وقتی به حداقل می رسد که پایه های فکری جوانان ما با اندیشه های ترقی خواه و مثبت، عجین شده باشد و این از دوران کودکی شروع می شود و روش های اجتماعی، آن را تقویت خواهد کرد که سلامت و مطمئن شدن بر روی کودک و نوجوانی از همین جا آغاز می شود و جوانی را محتوا و ظرف می بخشد و کلیشه ها را در هم می شکند که در طول تاریخ ثابت شده که جواب قانع کننده ای نداده اند. ما جوان ایرانی را فرهنگی و اروپایی نمی خواهیم و یک جوان مسلمان ایرانی می تواند الگوی تمام کشورهای دنیا بشود و پیام آور معنویت و اخلاق و ابتکار در دنیای امروز گردد.
اسلام در زندگی جوانان اگر با الزامات جامعه مدرن امروزی، عجین و پرمحتوا گردد، خواهش های نفسانی به حداقل خواهد رسید و افق زندگی، معنادار خواهد شد و مراحل پیشرفت یکی یکی، طی خواهد شد.
پدر و مادرها باید از کتابخوانی و فعالیت های فرهنگی و ورزشی جوانان خود در این روزگار استقبال کنند و کتابهای خوب و معنادار را در اختیارشان بگذارند و خوشحال باشند از اینکه جوانشان جزء اقلیت سخت کوش و کتابخوان جامعه است و به فعالیت های فکری علاقمنداست و آنها را پیگیری می کند.
هزاران صفحه کتاب موجود است که باید چراغ راه مردم به خصوص نسل امروز قرار گیرد و با دوستی آشنا و خصومت با نادانی را دوبرابر گرداند. بزرگترین هدف خانواده ها مجاب کردن فرزند خود در برابر فعالیتهای امروزی و جدید است و سکوت در مورد جوانان تازه کار و ناآشنا با دنیای امروزی توسط رسانه ها یک اشتباه غیرقابل گذشت است که به آسانی جبران نخواهد شد.