خبر صبح/ از زمانی که من به یاد دارم و شما هم حتماً فراموش نکرده اید ، موضوع “علم بهتر است یا ثروت” همچنان پایه ی ثابت انشا نویسی در دوران مدرسه بوده است . البته در زمان های نه چندان دور اگر یکی پیدا می شد که ثروت را بر علم ترجیح می داد مورد عتاب آموزگار قرار می گرفت و نکوهش می شد چرا که اکثریت انسان ها نظر به ترجیح علم داشتند اما در این سال های اخیر که فاصله های اجتماعی بر اساس پول و ثروت سنجیده می شود و از طرفی علم با مدرک سنجیده می شود و مدرک فروشی به بازار آمده دیگر کسی علم را در نگارش برتر از ثروت نمی داند و حتی به نگاه طنز هم که شده از ثروت تقدیر می شود. یعنی امروزه  اگر دانش آموزی پیدا شود که علم را مقدم بدارد مورد سرزنش وتمسخر همه حتی آموزگار قرار می گیرد!
 با همه ی اینها من هنوز هم بر اعتقاد خود استوارم و علم را بهتر از ثروت می دانم . شاید آن را به حساب تعصب و یک دندگی من بر دفاع از نظراتم بگذارید. اما نه اینطور نیست من هنوز هم قلباً و عقلاً علم را برتر از ثروت می دانم تنها چیزی که تغییر کرده نوع نگاه من به علم است. واضح تر بگویم دو قشر ثروتمند مرفه که امروزه در جامعه ی ما جولان می دهند یکی تلاشگران اقتصادی هستند که درصد پایینی را به خود اختصاص داده اند و دیگر قشر ثروتمند مرفه همان  اختلاسگران و اخلالگران اقتصادی اند که می شود گفت هردوی اینها زاییده ی علم است و حتی مدرک هم نیاز ندارد .
کسی که علم اقتصاد را چه به صورت تئوری در مراکز علمی و چه به صورت عملی در کف بازار  آموخته با کمی تلاش و استفاده از آموزه هایش می تواند به ثروت هم دست یابد. چنین کسی کمتر اتفاق می افتد که از انسانیت فاصله بگیرد لذا هم صاحب علم خواهد بود هم ثروت. اما دسته دوم مرفهانی هستند که آنها نیز از لبه ی دیگر علم استفاده کرده اند. یعنی با علم و آگاهی از شیوه های رانت و پولشوئی و اختلاس به ثروت بیکرانی دست می یابند.
لذا اینجا هم اگر کار به تیغ دولبه ی علوم نداشته باشیم خواهیم دید که علم یک قدم جلوتر از ثروت است. یعنی این دغل دزدان اگر علم اختلاس را نمی دانستند نمی توانستند بدزدند و پای یک عده ساده لوح را در تله بگذارند. بنابر این اگر در آموزش نوین آموزگاران هنوز هم علم را پیشرو ثروت معرفی کنند و به تشریح چگونگی هر علمی دامن بزنند خواهیم دیدکه نسل بعدی ما خیلی آماده تر و آگاهانه تر پا به میدان زندگی خواهند گذاشت .
هرچند که در زمینه تشریح و تدریس علم اختلاس بی شک آموزش و پرورش ما با مشکل کمبود نیرو مواجه خواهند شد زیرا  این مغزهای متفکربه کانادا و امریکا صادر شده اندو برای تدریس   باید آنها را بازیابی کنیم چراکه با این ثروت بیکران و خدادادی کشور عزیزمان ایران هنوز هم چیزی برای ربودن هست ،  مگر آنکه … 
مهدی ایرانمنش