خبر صبح/ جمهوری آذربایجان با عربستان سعودی قرارداد همکاری نظامی امضاء کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان این قرارداد در جریان سفر ژنرال نجم الدین صادق اف ، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به ریاض امضاء شد.

نجم الدین صادق اف با فیاض بن حامد الرویلی، همتاسی سعودی خود درباره همکاری نظامی – فنی و آموزش های نظامی دو کشور گفتگو کرد.

در جریان این سفر، همچنین رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان از مرکز موسوم به ” مرکز ائتلاف ضدترور کشورهای اسلامی”  دیدن کرد.