خبر صبح/ یک کارشناس محیط زیست در جمهوری آذربایجان گفت: «سیل های اخیر در ایران پدیده ای طبیعی نیست و با عوامل خارجی مرتبط است.  ایران با کشوری همچون آمریکا رویاروست و تحریم های اعمال شده بر ایران نیز نتیجه ای را که انتظار می رفت، نداده است. به همین علت، از سلاح های جدید استفاده می کنند و برای ایجاد این قبیل فجایع در ایران شرایط فراهم می کنند. »

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه “ینی مساوات” ، تلمان زینال اف گفت: «سلاح هایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان بر محیط زیست تاثیر گذاشت. من فکر می کنم که هدف، نابود کردن زمین های کشاورزی ایران و قرار دادن اقتصاد این کشور در شرایط دشوار است. هم اکنون نیز مشاهده می کنیم که زمین های کشاورزی زیادی در ایران به زیر آب فرورفته است. این نیز به معنای هدر رفت مبالغ کلانی سرمایه است. ممکن است این زمین ها در آینده نیز برای کشاورزی مناسب نباشند. می بینیم که برغم اینکه ماه آوریل فرارسیده است، هنوز هم هوا مساعد نشده است. یک روز هوا آفتابی است و روز دیگر باران می آید. تمامی این ها هم نتیجه تاثیرات خارجی است. آمریکایی ها از سلاح های مخفی  بر روی ایران و ترکیه استفاده می کنند که بر روی جمهوری آذربایجان نیز تاثیراتی را دارد. زیرا، ما مرز مشترک با ایران داریم و به همین علت، مواردی وجود دارد که بر ما نیز تاثیر می گذارند. اما،  بروز فاجعه سیل در جمهوری آذربایجان پیش بینی نمی شود.»

این کارشناس محیط زیست گفت: «در شمال جمهوری آذربایجان نیز ممکن است برخی سیلاب ها جاری شوند. در زمستان گذشته در جمهوری آذربایجان خیلی کم باران بارید. اما، بر روی کوه ها برف بارید. در ماه مه، این برف ها آب خواهد شد و در نتیجه ممکن است رودخانه ها سرریز کنند. همین رودها با گرم شدن هوا خشک می شوند. خطری بیش از این پیش بینی نمی شود. در رودهانه کورا نیز اگر  دخالت هایی در خاک گرجستان باشد، در آن صورت ممکن است در جمهوری آذربایجان نیز سیلاب جاری شود. اما، در شرایط کنونی سرریز کردن رودخانه کورا پیش بینی نمی شود.»