خبر صبح؛ قیمتهای این جدول نشان می دهد نوعی ثبات بر بازار معاملات خودرو حاکم شده است

2010842_565.jpg