خبر صبح/ «…در گذر زمان آبادانی و توسعه از ارکان شهرسازی و پیشرفت و همگام شدن با دنیا محسوب می شود و هر کاری که ما انجام می دهیم نباید با اصول مهم و اساسی کشورداری و دموکراسی و آزادی مخالفت و مغایرتی داشته باشد تا مردم بتوانند مطالباتشان را صریح و روشن مطرح کنند و آرام آرام به توسعه سیاسی هم به طور کامل دست پیدا کنند حداقل کاری که دولتمردان مردم خواه می توانند برای جامعه انجام دهند، خیرمقدم به بزرگان توسعه و سرمایه داران اصیل و کارکشته است که بدون دخالت حداکثر دولت دست به آبادانی و شکوفایی اقتصاد بزنند. توسعه می تواند با عدالت منافاتی نداشته باشد…» و این گفته آقای سید حسین مرعشی است که در یکی از روزنامه های کشوری چاپ شده بود (با ذکر مثال).
آری بسیاری چیزها در عرصه عمل به جانب همبستگی با جامعه پیش می روند و گاه معضل و مشکل به وجود می آورند. بعضی از مردم پدیده های اجتماعی را وارونه تحلیل می کنند و مثلا زندان رفتن را برای مسئولان بلند پایه احزاب، باور نمی کنند.
خیلی از ما مردم عادت داریم که پدیده های پیچیده را ساده و صریح تحلیل کنیم و به پیچیدگی های عرصه سیاست نظری نیفکنیم.
مفاهیم در جامعه امروز شاید در توضیح و تعریف معنای قدیمی خود را از یاد نبرند ولیکن در عرصه عمل بشود بین آنها تلفیق و همبستگی به وجود آورد. ما هیچ وقت نباید از کنار مفاهیم همین طوری و الکی عبور کنیم و معنای آنها را تحریف کنیم و وارونه به بیان آنها بپردازیم. هیچ چیز در جامعه کنونی نمی تواند تعارض بین مفهوم نظری و عملی ایجاد کند که در آن صورت مساله به سوی دیگری می رود و ما با دو چیز متفاوت رو به رو می شویم.
آرامش و امنیت و توسعه در سایه بحث های طولانی در بین صاحب نظران دانشگاه و در هیات دولت، کسب می شود و خداوند عالم پشتیبان کسانی است که از آموزه های دینی و انگیزه های خود کسب تکلیف می کنند و به شدت معتقدند که دین از سیاست جدا نیست و انسان دیندار بهتر می تواند سیاست را جهت دهی کند.

امین الله حقیقی