پایگاه اینترنتی ” مدرن ” جمهوری آذربایجان به نقل از رسانه های ترکیه از احتمال استقرار سامانه دفاع هوایی اس – ۴۰۰ ترکیه در خاک جمهوری آذربایجان و قطر خبر داد.

به گزارش ” مدرن” رسانه های ترکیه ای نوشتند پس از خریداری این سامانه از روسیه، ممکن است سامانه اس – ۴۰۰ ترکیه در جمهوری آذربایجان و قطر مستقر شود.

نظامیان ترکیه در جمهوری آذربایجان همچنین دوره آموزشی بکارگیری سامانه اس – ۳۰۰ را طی کرده اند و در آینده نیز برای یادگیری کاربرد اس – ۴۰۰ راهی روسیه خواهند.  قرار است براساس قرارداد امضاء شده میان ترکیه و روسیه، سامانه اس – ۴۰۰ در سال ۲۰۱۹ به ترکیه تحویل داده شود.