گزارش مرکز آمار نشان می دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار۱۰ساله و بیش تر از کل بیکاران را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند. بیکاری جمعیت فارغ التحصیلان از کل بیکاران به تفکیک نقاط شهری و روستایی به ۴۱.۴ درصد می رسد.
خبر صبح، گروه اقتصاد؛ بیکاری فارغ التحصیلان همواره یکی از مشکلات اصلی جامعه بوده و هست. طبق اظهارات کارشناسان بازار کار یکی از دلایل بیکاری جوانان دانش آموخته بعد از فراغت از تحصیل نداشتن مهارت متناسب با نیاز بازار کار است. بررسی ساده در بازار کار نشان می دهد که بخش زیادی از متخصصان و کارگرانی که در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی فعالیت دارند، صرفاً تحصیلات آکادمیک مربوط با فعالیت کاری خود را ندارند، بلکه به جای اینکه تحصیلات آکادمیک را سپری کنند، دوره های مهارتی را گذرانده و یا تجربی آن فن را فرا گرفته است و نتیجه این رفتار آن اشتغال در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی است. در نقطه مقابل دانش آموختگانی هستند که در سن کار و فعالیت قرار دارند اما تمام چشم و امید آنها به کسب مدرک آکادمیک از دانشگاه است. نتیجه همین تفکر جمعیت میلیونی فارغ التحصیلان بیکار است.
بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس چون نمی توانند وارد بازار کار شوند،به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می پردازند هم اوقات بیکاری خود را سپری کرده و هم در امید یافتن کاری بهتر باشند. امروز کشور با سونامی فارغ التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکتر روبرو است.
بخش زیادی از بحران بیکاری امروز کشور ، برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است بیکاری این دسته از بیکاران در بازار کار ۳ قفله شده و دولت نمی تواند برای رونق آن کاری بکند، وگرنه بازار مشاغل ساده بحرانی ندارد و در بسیاری از موارد رونق هم دارد و مشاغل نیازمند مهارت و تخصص نیز تقریباً خوب بوده و ممکن است در دوره ای دچار شدت و ضعف شود، ولی مشکل خاصی نیست و مسئله تنها بیکار ماندن میلیونی فارغ التحصیلان بیکار است.
برخی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر به کسب و کارهایی غیر از تحصیلات خود دست زده اند و با وجود اینکه سال ها عمر و هزینه خود را صرف تحصیلات دانشگاهی کرده اند، امروز به دلیل نبود زمینه اشتغال در رشته های تخصصی خود، وارد مشاغل و حرفه های دیگری شده اند یا به تحصیلات در مدارج بالاتر رفته اند به امید اینکه شغلی بیابند.
گزارش های مرکز آمار نشان می دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار۱۰ساله و بیش تر از کل بیکاران را را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند. بیکاری جمعیت فارغ التحصیلان بیکار۱۰ساله و بیش تر از کل بیکاران به تفکیک نقاط شهری و روستایی به ۴۱.۴ درصد می رسد. یعنی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی در شهرها حدود ۱۷.۷ درصد و تعداد آنها ۱میلیون و ۱۲۱ هزار و ۷۱۹ نفر و در روستاها نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله وبیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۲۲.۳ درصد و تعداد آنها ۱۳۲ هزار و ۳۳۰ نفر است.