سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت دو تن بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن خبر داد.

خبر صبح، گروه جامعه؛  صبح روز گذشته به دنبال گزارش کاهش هوشیاری زوج بنابی در منزل مسکونی اورژانس بناب به سرعت عازم محل شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از بررسی اولیه متوجه شدند که نشت گاز کشنده و سمی مونوکسید کربن از لوله بخاری به زندگی این دو نفر پایان داده است.