ایران اعلام کرد که تهران در پاسخ به خروج آمریکا از برجام از برخی تعهدات خود در قبال این تفاهم نامه دست خواهد کشید.

سرانجام توافق هسته ای ایران چه خواهد شد

   به گزارش خبر صبح از  اسپوتنیک، پس از خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق نامه برجام و کارشکنی‌های واشنگتن در اجرای آن و همچنین بدعهدی برخی کشورهای اروپایی نسبت به اجرای تعهدشان نسبت به توافقنامه هستهای با ایران، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه بیانیه‌ای در قبال این موضعات اعلام کرد.

ایران در این بیانیه اعلام کرده است که تهران در پاسخ به خروج آمریکا از برجام از برخی تعهدات خود در قبال این تفاهم نامه دست خواهد کشید.