الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان با نخست وزیر ارمنستان در بروکسل دیدار کرد. 

به گزارش خبرگزاری برخط جمهوری آذربایجان، ONA دیدار الهام علی اف و نیکول پاشینیان در حاشیه نشست دهمین سالگی برنامه ” همسایگی شرقی اتحادیه اروپا” برگزار شد. 

گفتنی است در این دیدار که قبل  این هم چندین بار اتفاق افتاده است، دو طرف مناقشه قره باغ را بررسی کردند.