اوکتای گلعلی اف، مدافع حقوق بشر که به افشاگری مصادیق شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری آذربایجان می پردازد، به “اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته”  وزارت کشور و دادستانی کل این کشور احضار شد.

خبر صبح؛ اوکتای گلعلی اف از طریق صفحه فیسبوک خود اعلام کرد بخاطر مشاهدات و شنیده هایش در دیدار با مقامات دادستانی کل جمهوری آذربایجان و اخطاری که دریافت کرد، وحشت زده است.

اوکتای گلعلی اف افزود رستم اوسوب اف، معاون اول دادستان کل و سایر همکارانش بطور جدی به وی بخاطر افشای موارد شکنجه در کشور هشدار دادند و اعلام کردند در صورت تداوم این افشاگری ها برایش پرونده قضایی خواهند گشود و دستگیر خواهد شد.  

اوکتای گلعلی اف نوشت: “وجود موارد شکنجه در جمهوری را گزارش های وزارت خارجه آمریکا، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل، عفو بین الملل و نیز حکم دادگاه نظامی شهرستان “ترتر” در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ درباره شکنجه کنندگان نظامیان دستگیرشده در ترتر نیز بیان کرده است و خانواده های دستگیر شدگان در گنجه و نارداران و ترتر نیز موارد متعددی از شکنجه دستگیر شدگان را علنی کرده اند. دادستانی کل جمهوری آذربایجان بجای بررسی این موارد، مرا بخاطر بیان عمومی این موارد شکنجه به دستگیری و زندان تهدید می کند. بخاطر این تهدید و عمل غیرقانونی دادستانی کل، به دادگاه شکایت خواهم کرد. کسی نمی تواند مرا وادار به سکوت کند. باید از جنایات جلوگیری شود و عاملان آن تحت پیگرد قرار گیرند و نه کسانی که برای اطلاع عموم دراین باره خبررسانی می کنند.”