می‌گویند ماه رمضان و ایام روزه‌داری فرصتی برای تزکیه روح و سلامت روان است. برای آن‌ها که به این ایام اعتقادی دارند و منتظر بهانه‌ایی برای پاک‌کردن زنگار روح هستند، دوری از رفتارهای نادرستی که در ایام دیگر سال از آن‌ها سر می‌زده و مراقبت از اعمال خود کمک بزرگی به سلامتی روانشان است.
خبر صبح؛احمد بذرافشان- می‌توانیم سعی کنیم در کنار پاک‌سازی جسم، روحمان را نیز غبار‌روبی کنیم و از این ماه مبارک بیشترین استفاده را ببریم و انسان بهتری باشیم. این‌که سعی‌ کنیم صبورتر و شکرگزارتر باشیم، غیبت نکنیم، قضاوت نکنیم، مهربان‌تر باشیم، خشم خود را فرو ببریم و ده‌ها فضیلت اخلاقی دیگر که هر انسانی دوست دارد آن‌ها را در خود تقویت کند، باخود تمرین کنیم.
درکنار همه فواید جسمی روزه‌داری، باید یادبگیریم که از اثرات روحی آن هم بهره بگیریم اما کسی از این اثرات بهره خواهدبرد که از دوران نوجوانی آن را آموخته باشد. هرکدام از ما هنوز ماه رمضان‌های سال‌های اول را که به دوران نوجوانی‌مان بازمی‌گردد به خاطر داریم و شیرینی آن هنوز به اصطلاح زیردندانمان است.
نوجوانان دختر و پسری که اکنون به سن تکلیف رسیده‌اند در مرحله مهمی برای کسب لذت این ماه هستند و والدین موظف‌اند که حلاوت و شیرینی این ماه را به آن‌ها بچشانند. ‌نوجوان روزه‌دار خود را برای روزه‌ گرفتن تشویق کنند و سعی کنند تا حس‌ و‌ حال این روزها را همان‌طور که خودشان روزی از اطرافیان گرفتند به فرزندشان انتقال دهند. برایش از زیبایی‌های ساعات افطار وسحر سخن بگویند و با قصه‌گویی به بچه‌ها یادبدهند تا درمقابل روزه‌داران چیزی نخورند.‌ وعده افطار را تبدیل به یک ضیافت بزرگ کنند و اگر قصد کمک به مستمندان و اطعام آن‌ها را دارند حتما کودک یا نوجوانشان را باخودشان در کارها سهیم کنند.