حاج روشن احمدلی، عضو “کمیته مبارزه با شکنجه و سرکوب” در جمهوری آذربایجان به شکنجه زندانیان سیاسی و فعالان مذهبی از طریق اهانت به مادران، خواهران و همسران این زندانیان اعتراض کرد.

خبر صبح؛ برهان حشمتی- حاج روشن احمدلی در نشست “کمیته مبارزه با شکنجه و سرکوب ” در جمهوری آذربایجان گفت تا کی می توان در مقابل این نوع وحشیگری و جنایت سکوت کرد؟

عضو “کمیته مبارزه با شکنجه و سرکوب” در جمهوری آذربایجان افزود: “کشور نباید به شیوه انتقام گیری اداره شود. هر کس را دستگیر و متهم می کنند، دستور می دهند مادر و خواهر و همسرش را هم احضار کنند. این چه وحشیگری است که نمی توان برای بیان آن کلمات و جملات مناسبش را یافت؟ می خواهند مردان این کشور را  خرد و بی غیرت کنند.”

حاج روشن احمدلی افزود کار را به جایی رسانده اند که در این کشور فقط بانوان و مادران به خود جرأت می دهند، فریاد اعتراض برآورند.

در این نشست ، همسر زائور جعفر از دستگیر شدگان وقایع ِژوئیه ۲۰۱۸ شهر گنجه نیز گفت: “همسر مرا تهدید کرده بودند که همسرت را می آوریم و حجابش را باز خواهیم کرد. به دروغ ما را به افراطی گری و تروریسم متهم و فضاسازی می کنند. اما، هیچ سند و مدرکی و حتی استدلالی برای اتهام دروغین در اختیار ندارد. در بازرسی از منزلمان وقتی هیچ چیزی برای ایراد گیری نیافتند، بهانه گرفتند که چرا بر روی دیوار شمشیر تزیینی نصب کرده ایم؟ “