خبر صبح؛ برهان حشمتی – یک کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان درباره تحریکات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحریکات قومی ضدایرانی تاکید کرد: ” اگر آمریکا قصد ایجاد اختلاف قومی و تمایلات تجزیه طلبی در ایران را داشته باشد، هرگز موفق نخواهد شد. چون نقش کمی و کیفی آذربایجانی ها در محافل حکومتی این کشور بسیار مهم و حل کننده است.”

توفیق عباس اف، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرگزاری “اولایلار” جمهوری آذربایجان در خصوص به اصطلاح “نگرانی از سرنوشت آذربایجانی های ایران” گفت: «باید یادآور شوم که آنها همانند یهودیان و ارامنه به عنوان یک اقلیت قومی در ایران نیستند، بلکه آنها پس از فارس ها دومین رتبه را در جمعیت  ایران دارا هستند. یکی از بخش های اصلی در میان مقامات عالی رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز از آذربایجانی های ایران می باشد. آنها بخشی از حکومت ایران هستند. آنها در صحنه سیاسی و عقلانی ایران جایگاه خود را کسب نموده اند.»

توفیق عباس اف افزود: «آذربایجانیهای ایران تنها در منطقه آذربایجان حضور ندارند، بلکه در اقصی نقاط این کشور حضور دارند. در جنگ میان ایران و عراق نیز آذربایجانیها با شجاعت و قهرمانی خود درخشیده اند. تنها در دو عملیات بزرگ و پایانی آن جنگ، هنگهای متشکل از آذربایجانی ها بودند که سرنوشت جنگ را تغییر دادند. اگر آمریکا قصد ایجاد اختلاف قومی و تمایلات تجزیه طلبی در ایران را داشته باشد، هرگز موفق نخواهد شد. چون نقش کمی و کیفی آذربایجانیها در محافل حکومتی این کشور بسیار مهم و حل کننده است.»