در عین حال که گروه ضربتی آمریکا در نزدیکی ایران واقع است ، رئیس جمهور ترامپ فشار بر تهران را به واسطه ی بیانات خود در توئیتر تشدید می کند.

توئیت ها و تهدید ها؛ سناریوی تکراری کره شمالی ترامپ برای ایران

   به گزارش خبر صبح از اسپوتنیک، ترامپ تهدید کرد که پاسخ ایران را می دهد در صورتی که جمهوری اسلامی واشنگتن را تهدید کرده و به درگیری دامن بزند. اما بعدا خاطر نشان کرد که او مخالف جنگ با ایران است و در عین حال نمی تواند اجازه دهد که ایران تسلیحات هسته ای ساخته و داشته باشد. حال آنکه رئیس جمهور آمریکا به مذاکره با ایران که حاضر نیست با شرایط واشنگتن کنار بیاید، اصرار می ورزد. این استراتژی ترامپ تشدید اوضاع با پیونگ یانگ در سال ۲۰۱۶ را به یاد می آورد، زمانی که ترامپ کره شمالی را در توئیتر خود تهدید کرد، حضور نظامی در منطقه را افزایش داده و تحریم های جدید وضع کرد، در عین حال پیونگ یانگ را به مذاکره مجبور ساخت.