تعدادی از دستفروشان بازار تبریز، صبح امروز در اعتراض به ممانعت شهرداری از دستفروشی در محدوده بازار، مقابل ساختمان فرمانداری تبریز تجمع کردند. 
  
به گزارش خبر صبح، چندی پیش اصناف و کسبه پیاده راه تربیت تبریز در اعتراض به وضعیت نابسامان دستفروشان این بازار تجمع کرده و مغازه‌هایشان را بسته بودند؛ براین اساس طبق اعلام شهرداری تبریز از امروز یکشنبه هرگونه دستفروشی و ایجاد سد معبر در محدوده بازار تبریز ممنوع شده بود و دستفروشان جهت تعیین تکلیف فعالیتشان مقابل فرمانداری تبریز تجlع کردند. 
  
درپی این تجمع، فرماندار تبریز به ایسنا گفت: برابر ماده ۵۵ قانون شهرداری،  وظیفه رفع سد معبر بر عهده شهرداری قرار داده شده است؛ بنابراین کسانی که مزاحمت ایجاد می‌کنند باید شهرداری نسبت به جمع آوری آن‌ها اقدام کند. 
  
بهروز مهدوی افزود: براین اساس صبح امروز جمعی از دستفروشان مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف فعالیتشان شدند که مقرر شد شهرداری بازارچه‌هایی را ساماندهی کرده و کسانی که شغل اصلی شان دستفروشی است را شناسایی کند و با ایجاد بازارچه‌هایی در مناطق غیر از مرکز شهر، آن‌ها را ساماندهی کنند.