ینفوگرافی زیر قصد دارد تا شما را با روش‌های جلوگیری از گرمازدگی آشنا کند.

به گزارشخبر صبح از ایرنا، اینفوگرافی زیر قصد دارد تا شما را با روش‌های جلوگیری از گرمازدگی آشنا کند.