معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی بر لزوم توانمندسازی ساکنین روستاهای استان با هدف جلوگیری از مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی تأکید کرد. 
به گزارش خبر صبح، بابک محبوب علیلو در جلسه پیگیری اجرای طرح‌های مرتبط با توانمندسازی جامعه روستایی با هدف پیشگیری از مهاجرت‌های بی رویه و نامتعارف و اسکان آن‌ها در مناطق حاشیه نشین، با اشاره به مهاجرت جمعیت قابل توجهی از مناطق روستایی استان به مناطق شهری و اسکان در حاشیه شهرها در دهه های گذشته، بر لزوم حفظ اشتغال موجود، اشتغال زایی و درآمدزایی در مناطق روستایی تأکید کرد. 
وی افزود: نمی‌توان مشکلات در حوزه آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهری را نادیده گرفت؛ از عوامل محیطی که بر افزایش جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار است، تعارض و برخورد خرده فرهنگ‌هایی است که با محیط مقصد سنخیّت ندارند که منجر به تعارض فرهنگی و به تبع آن، موجب گسترش جرم و جنایت و آسیب های اجتماعی می‌شود. 
 وی ایجاد کمربند سبز در شهرها و جابه جایی ساکنین محلّات حاشیه نشین را از جمله اقدامات در مقصد مهاجرت عنوان کرد و با تأکید بر انجام اقدامات در مبدأ مهاجرت، جلوگیری از حاشیه نشینی را تکلیف قانونی، انسانی و شرعی دستگاه‌های اجرایی دانست. 
علیلو سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و گردشگری را از جمله اقدامات در مبدأ مطرح و بر لزوم شناسایی ظرفیت ها در هر شهرستان و برنامه ریزی موردی و عملی و نیز استفاده از ظرفیت دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها تأکید کرد. 
 در این جلسه ۶۵ منطقه روستایی در استان که بیشترین مهاجرت به شهرها را دارند به عنوان مناطق هدف مشخص و مقرّر شد اقدام‌های در مبدأ و طرح های توانمندسازی ساکنین روستاها که توسط دستگاه های اجرایی متولی اجرا می شوند در این مناطق متمرکز شود. 
 در آذربایجان شرقی بیش از ۲۷۰۰ روستا وجود دارد و ساکنین این روستاها معادل ۲۷ درصد جمعیت استان است