معاون عمرانی شهردار تبریز گفت: در سال گذشته نزدیک به ۱۵ پارک محله‎ای در تبریز ساخته شد و بر اساس سیاست‌های بودجه امسال نیز ۲۵ پارک محله‌ای در تبریز احداث می‌شود.

به گزارش خبر صبح؛ محمدحسین اسحقی با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های بودجه، ساخت پارک‌های محله ای در اولویت برنامه های شهرداری است، اظهار کرد: پارک های محله‌ای به عنوان محل تنفس شهر به ویژه در بافت های پر جمعیت، محل بازی و ورزش برای کودکان و نوجوانان و همچنین محل تفریح برای اقشار مختلف، اهمیت ویژه‌ای دارند.

اسحقی افزود: متراژ این پارک‌ها از یک هزار و ۵۰۰ متر تا چهار و نیم هکتار متفاوت است.

معاون عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه کار احداث تعدادی از این پارک ها آغاز شده است، گفت: همانند سال گذشته، برخی مناطق از واحدهای مسکونی تملک شده و به فضای سبز تغییر کاربری پیدا می کنند.

اسحقی با اشاره به پارک غازان و پارک صفاری به عنوان دو نمونه از واحدهای مسکونی که تملک شده و به پارک تبدیل شده اند، بیان کرد: این سیاست در سال آینده نیز ادامه داشته و تعداد پارک هایی که در بودجه قرار می گیرند، بیش از سال جاری خواهد بود.

وی با اشاره به موضوع ساخت پارک های موضوعی در سطح شهر، گفت: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان شهر ساخت پارک موضوعی برای این قشر، جزو برنامه کاری این معاونت است.

معاون عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه عمده سالمندان شهر از قشر مهاجرین و افراد کم درآمد جامعه هستند، اظهار کرد: شهرداری موظف است برای این گروه از جمعیت امکانات لازم را فراهم کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از تمامی امکانات و زمین هایی که در اختیار داریم برا گسترش رفاه شهروندان استفاده خواهیم کرد.