خبر صبح/ گروه جامعه؛ سعید طلوعی:

    آمارهای ارائه شده درباره ی وضعیت آسیب‌های اجتماعی بسیار درخور توجه است؛ بیش از سه میلیون نفر بیکار، نزدیک به چهار میلیون نفر معتاد، از هر سه ازدواج یک طلاق، بیش از ۱۲ میلیون نفر حاشیه‌نشین که نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر آن در همین کلانشهر تبریز ساکن هستند و نزدیک به هفت صد هزار بزهکار زندانی در هر سال. آماری که تکان دهنده است و باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار بگیرد.

اما مسئله ی مهم‌ در این میان، شمارش و ارائه ی آمار این مقولات نیست بلکه توجه به این نکته است که علمی‌ترین راهکارها برای رفع این معضلات چیست؟ متاسفانه هر اقدام اشتباه و هر سهل‌انگاری در این زمینه افزایش این آمارها را در پی دارد. بنابراین توجه به چند نکته اساسی کاملا ضروری است:

اول؛ مهم‌ترین موضوع این است که ما باید آسیب‌های اجتماعی را فرع بر مسئله ی سبک زندگی تحلیل کنیم؛ یعنی آسیب اجتماعی نتیجه انحراف از سبک زندگی درست است. سبک زندگی عبارت است از مدیریت تمام جوانب زندگی فردی و اجتماعی در یک جامعه؛ هر قدر که این مدیریت ضعیف باشد، ضعف‌های آن در آیینه آسیب‌های اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد. آسیب این نوع نگاه، سطحی‌انگاری و انتخاب راه غلط خواهد بود.

این مسئله در حقیقت به معنای کلی‌نگری اولیه در مسائل که لازمه ی اشراف بر مسائل است و همچنین به معنای تمهیدِ مکانیزم‌‌های جلوگیری از آسیب است. بنابراین در درجه نخست باید به مطالعات سبک زندگی در کشور اهمیت داده شود.

دوم؛ مسئله ی مهم دیگر توجه به این نکته است که معضلات اجتماعی، علت نیستند؛ بلکه معلولِ علت‌های دیگرند. در حقیقت معضلات اجتماعی را باید آخرین زنجیره ی نابسامانی‌ها در مدیریت زندگی فردی و اجتماعی ارزیابی کرد؛ معضل اجتماعی نمود عینی عدم انسجام در زندگی است. بنابراین مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین راه درمان آن کشف علت‌ها و رفع آن‌هاست، نه سرمایه‌گذاری برای رفع معلول.

سوم؛ مسئله ی بعدی ضرورت نگاه جامع به مسائل است. اگر دقیقاً به آمار توجه کنیم، درخواهیم یافت که مثلا علت بسیاری از طلاق‌ها اعتیاد یا بیکاری است. یا بزهکاری شاید به عنوان یک عامل اعتیاد مطرح باشد. یا اینکه اعتیاد باعث بیکاری فرد باشد؛ بنابراین این آمار به معنای آن نیست که تعداد افراد گرفتار در معضلات اجتماعی به تعداد آمار هر حوزه است؛ مثلا فردی ممکن است هم معتاد، سپس بیکار و بعدا گرفتار طلاق شده باشد و بعدها دچار کارتن خوابی و بزهکاری شود. بنابراین معضلات اجتماعی یک زنجیره هستند که بر روی هم تاثیرگذارند. اگر فعالیت‌ها و اقدامات را شروع کنیم به یاری خدا رفع آن‌ها هم مانند گسترش آن‌ها به طور زنجیره‌ای حل خواهد شد. یعنی ترک اعتیاد باعث برگشت فرد به جامعه، اشتغال او و واردشدن به پروسه زندگی خواهد بود. بنابراین مهم‌ترین نکته اقدام درست و منطقی و علمی است./