خبر صبح/ مهدیقلی رشیدی مقدم: از دیر باز مواد و داروهای گوناگون ضد درد، مسکّن و التیام بخش مورد سوء استعمال قرار گرفته و در نتیجه ی مصرف نادرست آن و با ایجاد وابستگی و اعتیاد و اثرات مخرب در سیستم عصبی، سلامت جسم و روان انسان ها را به مخاطره انداخته و سبب آشفتگی و از هم گسیختگی فرد، اجتماع و اقتصاد گردیده است.

 اعتیاد نوعی ناهنجاری رفتاری است که موجب آسیب های فراوان اقتصادی و اجتماعی می گردد. بزرگترین آسیب اجتماعی «اعتیاد» بر پیکره ی خانواده است که از بنیانی ترین کانون‌های اجتماعی جوامع بشری محسوب می شوند و پایداری، سلامت و همدلی و ثبات این کانون مقدس را متزلزل می نمایند.

مواد مخدر سبب ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی می تواند باشد و مداوای افراد به دام افتاده آغاز پروسه ای سخت و دشوار بوده و رفتارهای هنجار اجتماعی افراد را متزلزل و ارزش‌های معنوی و منابع مالی آنها را دچار آسیب های شدید می نماید. بخش بزرگی از مشکلات ملموس اجتماعی از قبیل: برخوردها و نزاع خانوادگی، طلاق، آواره‌گی، فقر مالی، حوادث رانندگی، کسب در آمدهای نامشروع و اسراف ره‌آورد شوم استفاده از مواد مخدر می باشد.

رفتارهای نا به هنجار و نامعقول این گونه افراد همانند توسل به دروغ جهت رفع نیازهای خود، فریب دیگران، اخاذی و میل به بدهکاری باعث تغییر دیدگاه های اجتماعی نیز می گردد. معتادین به بهانه ی رفع نیازهای مالی خود با ارتکاب به جرائم گوناگونی از جمله زور گیری، جیب‌بری و تکدی‌گری مضرّات فراوان ناشی از سوء رفتارهای خود را به اجتماع منتقل نموده و زندگی و حقوق دیگر شهروندان را به مخاطره انداخته و تحت تاثیر قرار می دهند. رفتارهای ناموزون و ناشی از مصرف مواد مخدر ضمن تهدید جدی برای حیات انسانها در پایین آمدن سطح کیفی زندگی آنها نیز نقش موثری را ایفاء می نمایند.

 مصرف این مواد با گذشت زمان ایجاد وابستگی شدید در افراد نموده و به همراه مضرات فراوان منجر به مشکلات بزرگ اجتماعی می گردند.

خطر مواد مخدر کمتر از سلاح های جنگی نیستند و به مراتب ویرانگرانه‌تر از آنهاست که که به صورتی خزنده و آرام نظم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه و زندگی انسانها را مورد هدف قرار می‌دهد . لذا با توجه و آگاهی به اثرات زیان آور و نا خوشایند آن پیشگیری و مبارزه با این مشکل شوم اجتماعی امری بسیار ضروری بوده و آحاد مردم جامعه باید حقیقت تلخ این بیماری و معضل شوم اجتماعی را بیش از پیش در یابند و با عزمی ملی و حمایت مسئولین امر در گسترش آموزش و ترویج راههای مبارزه با این آفت مرگبار دردرون کانونهای خانوادگی خود به کاهش آلام و التیام هر چند اندک این زخم مزمن و پدیده ی نا میمون اجتماعی یاری نموده و محیطی پاک و عاری از آلودگیها را برای زندگی و رشد نه چندان دور فرزندان و آینده سازان میهن عزیزمان فراهم آوریم.