خبر صبح/ مهناز سعید: در ارتباطمان با اطرافیان گاهی تحمل بعضی افراد را نداشته و از تعامل با آنها رنج می‌بریم. معمولا افرادی که دیگران از آنها می گریزند دارای این خصیصه ها هستند؛

 ۱) می خواهند مثل تانک ویرانگر باشند که تهاجمی و عصبی هستند و اطرافیان را تحت فشار قرار می دهند.

۲) افرادی که بی ادبانه شما را نادان فرض می کنند.

 ۳) کسانی که رفتاری انفجاری داشته و با گلوله ای از احساسات به اطراف تازیانه می زنند که بعد از مدتی از این برافروختگی پشیمان خواهند شد.

  ۴) یا آدم هایی که فکر می کنند عقل کل هستند و یا این را نشان می دهند. این افراد نمی توانند دیگران را برای همیشه احمق فرض کنند شاید فقط عده ای اندک را برای مدتی کوتاه به اشتباه بیندازند این کارشان فقط برای جلب توجه می باشد.

 ۵) آدم های «بله گو» آدم هایی که به همه و در هر شرایطی بله می گویند تا همه راضی باشند اما نمی دانند که راضی نگه داشتن همه ی انسانها در یک زمان امکان ندارد و اینگونه شاید کارشان به ریا و دورنگی کشیده شود بدون فکر عمیق در مورد مسائل فقط برای اقناع افراد بله می گویند آنقدر خود را درگیر می کنند که وقت کم می‌آورند و رفته رفته تبدیل به افرادی پراز نفرت می شوند.

 ۶) شخص «شایدگو» که فردی مشکوک بوده و نمی تواند در لحظه تصمیم مشخصی بگیرد.

 ۷) شخص «نه گو» و یا منفی که همیشه ساز مخالف می زنند این افراد مرگ بارتر از سلاح هسته ای هستند با یک کلمه می توانند وسعت زیادی از عقاید را به فنا بکشند.

 ۸) شخص نالان، زندگی برای همه مشکلاتی به همراه دارد و قرار نیست که با ناله کردن آسایشی برای دیگران باقی نگذاریم اینگونه ناله ها یک دلیل برای زشت شدن جهان محسوب می شود نالان ها احساس بی کسی در یک دنیای ناعادلانه می کنند چرا که سطح توقع آنها از زندگی زیاد بوده و برای قبول انسانها حد کمال را در نظر دارند در صورتی که در این دنیا هیچ کس کامل نیست و فرشته ها فقط اساطیری هستند که ما آن ها را باور کرده‌ایم.

 در مقابل افراد مذکور که آرامش آدم را به هم می ریزند چندین راه وجود دارد از جمله:

 ۱)یک جا بمانید و کاری نکنید که اسباب رنجیده شدنتان را فراهم سازد.

 ۲) می توانید انتخاب کنید که این مشکل حل شدنی نیست و برخی مشکلات حل شدنی نیستند لذا آن را کنار بگذارید.

 ۳) می توانید حالت خود را نسبت به فرد ناهنجار عوض کنید مثلا وقتی به رفتار خود ادامه می دهد کارهایش را جور دیگری تلقی کنید تا مجبور به عکس العمل نشوید در نهایت تلاش کنیم که از آن دسته آدم هایی نباشیم که قابل تحمل نیستند.

جهان در دست می گیری اگر عقلت به کار آید

اگر از جنگ پرهیزی و لبخندت به بارآید