خبر صبح/ سحر خرام:  متاسفانه در کشور ما هنوز  آموزش های اولیه در سطح مدارس  و خانواده ها برای آگاهی کودک در محافظت از خود وجود ندارد. داستان و سرنوشت غم انگیز کودکانی همچون آتنا و ترنم که یکی قربانی غفلت خانواده و دیگری قربانی خشونت خانواده شده است باید مورد واکاوی اجتماعی و روان شناسی قرار بگیرد تا از ورای نتایج آن بتوان به مجلس فهماند که لایحه حمایت از کودکان را هر چه زودتر اصلاح و آن را در جامعه اجرایی کنند.

آخرین وضعیت کودک آزاری از زبان رییس اورژانس کشور 

رییس اورژانس اجتماعی کشور اواخر سال ۹۷ آخرین وضعیت کودک آزاری در کشور را اعلام کرد و گفت: سال ۹۶ یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اورژانس اجتماعی پذیرش شده اند که ۳۰ درصد آنها مربوط به خشونت خانگی اعم از کودک آزاری، معلول آزاری، سالمند آزادی و والد آزاری بوده است. به گفته وی ۴۰ درصد از موارد خشونت خانگی مربوط به کودک آزاری است که ۵۰ درصد آن مربوط به غفلت و بی توجهی، ۳۰ درصد آزار جسمی، ۱۶ درصد روانی و عاطفی و۴ درصد جنسی بوده است.

کودک آزاری؛ خشونت سفید

از کودک آزاری به عنوان خشونت  سفید یاد می شود. آگاهان  به مسایل اجتماعی و آسیب شناسان این حوزه علمی نظیر فقر اقتصادی و فرهنگی، اشتغال والدین و کیفیت ارتباط آنها  با کودکان  را عامل کودک آزاری و خشونت علیه آنان می دانند.

ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن کودک از خوردن غذا، حبس در حمام  یا زیر زمین نمونه کوچکی از کودک آزاری است و در این  بین تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک نوعی کودک آزاری فیزیکی به شمار می رود. سوء استفاده جنسی از کودکان  یکی از دردناک ترین نوع کودک آزاری ها محسوب می‌شود و به اعتقاد بعضی از روان‌شناسان  باید کودکان  را متناسب با سن آنها در زمینه سوء استفاده جنسی آگاه کرد.

ظرفیت های مقابله  با کودک آزاری چیست؟

طبق قانون حمایت از کودک و نوجوان  سال ۸۱، کودک آزاری جرم عمومی است و اگر کسی شاهد این موضوع  بوده و گزارش نکند مجرم است. طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مددکاران اجتماعی اورژانس  در مفهوم ضابطان اجتماعی می‌توانند بدون نیاز به حکم قضایی مداخله کنند.

شیوه کودک آزاری در ایران در حال تغییر است

شهین علیایی زند، بنیان گذار موسسه پیشگیری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان با هشدار نسبت  به کودک آزاری‌های خشن گفت: به نظر می‌رسد شکل و شمایل کودک آزاری در ایران دارد تغییر می کند. کودک آزاری  به ویژه از نوع جنسی در ۱۰ سال گذشته  روز به روز خشن تر شده است.  در حال حاضر بچه‌ها  را قطعه قطعه می کنند که علت آن در بسیاری موارد مخدر صنعتی است.

وی با بیان اینکه غیبت مادر به عنوان یکی از اصلی‌ترین علل کودک‌آزاری  به شدت مشاهده می شود  به کودک‌آزاری جنسی توسط پدر خوانده‌ها اشاره کرد و گفت: این مساله بیشتر شده است. طلاق افزایش یافته و ازدواج دوم  و در نتیجه تعداد پدر خوانده‌ها زیاد شده است. همچنین تعداد  زیادی از کودک‌آزاری جنسی توسط دوستان مادر را مشاهده می کنیم که  بچه  را می‌سپارند  به کسی که خودش هم حال خوشی ندارد.

سخن آخر

برای حل معضلات کودک آزاری ابتدا  باید  به کودکان و نوجوانان آموزش صحیح داده شود و اینکه متاسفانه در کشور ما هنوز  آموزش های اولیه در سطح مدارس  و خانواده ها برای آگاهی کودک در محافظت از خود وجود ندارد. داستان  و سرنوشت غم انگیز کودکانی همچون آتنا، ترنم که یکی قربانی غفلت خانواده و دیگری قربانی خشونت خانواده شده است باید مورد واکاوی اجتماعی و روان شناسی قرار بگیرد تا از ورای نتایج آن بتوان به مجلس فشار آورد تا لایحه حمایت از کودکان  را هر چه زودتر اصلاح و آن را در جامعه اجرایی کنند.