خبر صبح/ گروه سیاست: ۲۵۰۰سال پیش پیرمردی ۷۰ساله درحضور بیش از ۱۰۰نفر هیئت منصفه دولت متحجر آتن به جرم تشویش افکار عمومی به اعدام محکوم و مجبور به نوشیدن جام شوکران شد. او سقراط از بزرگترین فیلسوفان جهان بود! بزرگ‌ترین یادگاری که از وی برای بشریت باقی مانده همانا گفتار مشهور وی است: 《اعتراف به نادانی، بزرگ‌ترین دانش است》

سقراط هر روز به ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩم می‌رفت و سوالات مختلفی می‌پرسید ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ سؤﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩ! او با این کار درتلاش بود مردم را به فکر وادارد. ﺍﻭ خمودگی و ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍﺣﺖ را از مردم گرفته بود. ﺑﻪ همین ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺗﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﺮﺕﺯﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ!

ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻟﺘﯽ تاریخی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ و می‌دانست که ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﺑﺸﺮ، ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﺣ ﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺴﺒﯽ ﻭ ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺍﺳﺖ. امروزه روش سقراط را آگنوستیکی و شک‌گرایی می‌گویند.

بسیاری از انسان‌ها مطابق عرف جامعه بودن یا انباشت کردن اطلاعات را نشانه عقلانیت می‌دانند اما سقراط نشان داد که اینطور نیست، عقلانیت با فرآیند تفکر سر و کار دارد. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮﺍﻁ، ﻫﺮ ﺑﺎﻭﺭی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻜﺸﻴﻢ ﻭ ﺍز ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﺬﺭﺍﻧﻴﻢ، ﻣﺎنعی اﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪگی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ./ سحر خرام