گروه ورزشی: پیشکسوت تنیس‌ روی میز آذربایجان‌شرقی چشم از جهان فرو بست.
تنیس‌باز مشهور تبریز درگذشت
   به گزارش خبر صبح از فارس، صمد جاوید پینگ‌پنگ باز قدیمی آذربایجان‌شرقی و یکی از قهرمانان بنام این رشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.  مرحوم جاوید یکی از قهرمانان وعضو تیم منتخب تنیس روی میز آذربایجان‌شرقی در دهه ۴۰ بوده و سال‌ها با تیم آموزشگاه‌های استان و یا تیم منتخب آذربایجان‌شرقی در قهرمانی کشور درخشان ظاهر شده و افتخار کسب کرده بود.  وی که کارمند بانک ملی بود، در باشگاه بانک ملی و در کنار استاد رحمانی به آموزش جوانان آن باشگاه روی آورد.  جاوید هیچ وقت خود را از ورزش تنیس روی میز بازنشسته نکرده و همواره درمسابقات پیشکسوتان پینگ‌پنگ شرکت می‌کرد و بارها صاحب مقام قهرمانی در رده سنی خود شده بود.  وی در سال ۹۵ در رده سنی ۷۰ سال به مقام قهرمانی ایران دست یافته بود و در آن سال ناصر رهنما از تبریز هم در رده سنی ۵۰ سال به قهرمانی دست یافته بود.  آخرین بار در سال ۱۳۹۶ و در شهر کرمانشاه و رده سنی ۷۰ تا ۷۴ قهرمان شد و با احتساب عناوین دیگر بازیکن تبریز صمدعنصرودی‌، تیم آذربایجان‌شرقی قهرمان کشور پیشکسوتان شد.  ‌باید اضافه کرد که رشته تنیس روی میز با خانواده جاوید عجین بود و برادرکوچکتر وی به نام یعقوب جاوید نیز در جوانان تبریز مقام داشت.  شادروان صمد جاوید از نظر اخلاقی و ادب و معرفت زبانزد عام و خاص بود.