خبر صبح/ گروه بین الملل: در حالی که ایروان در نزدیکی به رژیم صهیونیستی مصمم به نظر می رسد، کارشناسان هشدار می دهند افراط ایروان در نزدیک شدن به اسراییل ، نظام مناسبات خارجی ارمنستان را برهم خواهد ریخت.

در دهه های گذشته، مناسبات دیپلماتیک و سیاسی ایروان – تل آویو بطوری نامتوازن و با سفرهای مکرر مقامات ارمنستانی در سطح رییس جمهوری و وزیر امور خارجه ارمنستان به اسراییل برقرار بوده که در این سفرها رژیم صهیونیستی هیچ گونه نیازی به احترام متقابل به ارمنستان  در خود احساس نکرد.

در سال ۱۹۹۴ واهان پاپازیان، وزیر خارجه وقت ارمنستان، در سال ۱۹۹۵ لئون ترپطروسیان، رییس جمهوری، در سال ۱۹۹۸ وارطان اوسکانیان وزیر خارجه، در سال ۲۰۰۰ روبرت کوچاریان، رییس جمهوری و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ ادوارد نعلبندیان، وزیر خارجه وقت ارمنستان به اسراییل سفر کردند که در مقابل تمامی آنها  در سال ۲۰۱۷ تزاکی هانگبی، وزیر همکاری های منطقه ای رژیم صهیونیستی به ارمنستان سفر کرد تا موضوع استفاده ارتش جمهوری آذربایجان از تسلیحات اسراییلی در جنگ آوریل سال ۲۰۱۶  با نیروهای ارمنی در قره باغ را توجیه کند.

برغم تمامی تلاش های مقامات قبلی ارمنستان برای نزدیکی به اسراییل، رژیم صهیونیستی با برقراری روابط گرم و نزدیک با باکو که از سوی مقاله نویسان اسراییلی به خاطر نزدیک و مخفیانه بودنش، “سندروم معشوقه” توصیف شده است، رژیم صهیونیستی فروش تسلیحات و مداخلات امنیتی در جمهوری آذربایجان را به ضرر ارمنستان توسعه داده و بیش از شش میلیارد دلار تسلیحات به باکو فروخته و موازنه تسلیحاتی در مساله قره باغ را به ضرر ارمنستان، به نفع باکو برقرار کرده است.

کارشناسان می گویند سراسیمگی ایروان در نزدیکی به رژیم صهیونیستی در شرایطی که این رژیم هیچ امتیازی به ارمنستان حتی در زمینه ابراز هم دردی سیاسی و ظاهری درباره موضوعاتی نظیر نسل‌کشی و محاصره اقتصادی ارمنستان نخواهد داد، جز فراهم کردن زمینه برای سوء استفاده های اسراییل و بر هم زدن مناسبات ارمنستان با روسیه و ایران به نفع غرب و آمریکا هیچ نتیجه ای دربر نخواهد داشت.