خبر صبح/ مهدیقلی رشیدی مقدم: خبر بازگشایی مدارس آنهم در بازه ی زمانی کوتاه و درماه رمضان مغایر با تصمیات ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا بود، که با اعلام قبلی خود مبنی بر اینکه مدارس آخرین مکان هایی هستند که بازگشایی خواهند شد! این در حالیست که نهادهایی از قبیل وزارت علوم، بهداشت و ورزش هنوز هیچکدام اقدامی عملی نسبت به بازگشایی دوباره ی زیر مجموعه های خود ننموده اند. آنچه که در این میان شایان توجه است، روند افزایشی و ادامه وضعیت قرمز بر اساس آمار منتشره در چند استان کشور از جمله خوزستان است.

اگر چه ما با تصمیمات عجولانه ی از این دست مسئولین کشوری خود آشنا هستیم، اما درک اصرار وزارت آموزش و پرورش نسبت به چنین تصمیم عجولانه در این برهه زمانی از مقطع تحصیلی و راه اندازی سیستم آموزشی به اصطلاح شاد خود بر بنیان کدام منطق و یا استدلالی استوار است؟! کمی دشوار به نظر می رسد. آیا به راستی این تصمیم گره ای از مشکلات درسی دانش آموزان را خواهد گشود؟ تکلیف ادامه برنامه مجازی شاد برای افراد در خانه مانده طی زمان حضور هر چند اختیاری دانش آموزان در مدارس چیست؟ آیا آموزش و پرورش آمادگی و امکانات لازم را برای بازگشایی عاری از خطر و مطابق با استاندارد پروتکل های بهداشتی تعریف شده از سوی ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا در مدارس خود را دارد؟ صدور اطلاعیه و دستورات بهداشتی کلیشه ای از قبیل: رعایت فاصله اجتماعی با نداشتن فضای مناسب و استفاده از دستکش و ماسکی که موجودیتی در بازار ندارند و عدم  پشتیبانی و نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها تا چه اندازه می تواند در حفظ  سلامت این سرمایه های آینده کشور که از وظایف اصلی و خدشه ناپذیر دولت و به ویژه آموزش و پرورش می باشد، موثر واقع گردد؟

از طرفی احتمال ورود حتی عده کمی از دانش آموزانی را که اغلب به قوانین مدرسه و هنجارهای اجتماعی و چه بسا رعایت پروتکل های بهداشتی هم  بی تفاوت بوده اند نباید نادیده گرفت و دور از انتظار نیست و چه بسا ناقل ویروس هم باشند. در این حال تکلیف آموزگاران و دانش آموزانی که ماهها نسبت به رعایت همه موارد بهداشتی پایبند بوده اند بنا بر عرف و رفتارهای معمول دچار اشتباهی سهوی گردیده و گرفتار شوند، چه کسانی و مقامی جوابگوی بازگشت این فاجعه خواهد بود؟ حال باید دید با توجه به موارد ذکر شده و نگرانی خانواده ها از تراکم بالای اغلب فضاهای آموزشی و فقر امکانات ضروری در مدارس، با عنایت به دیدگاه پزشکی، ریسک و تصمیم به بازگشایی مدارس از سوی آموزش و پرورش با مجوز ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا، بر اساس کدام معیارهای معقول وعلمی انجام یافته است و یا حرکتی نمادین در جهت رفع تکلیف و توجیهی برای جبران عقب ماندگیهای خود است، اما هر چه هست طعم و بوی کرونایی دارد.!