خبر صبح/ گروه بین الملل: خانم لیلا صفراوا، مادر یونس صفروف، ضارب المار ولی اف، فرماندار پیشین گنجه که به همین اتهام دستگیر شده است، گفت از زمان بازداشت یونس تاکنون نه روی او را دیده ام و نه صدایش را شنیده ام.

خانم لیلا صفراوا به رادیو آزادی گفت: «من مادرم و نمی توانم تحمل کنم.  حتی حق خودم را هم کنار می گذارم.  اگر دختر یازده ساله و پسر هشت ساله یونس، یک بار پدر خود را ببینند، آسمان به زمین نخواهد افتاد. در مرحله بازجویی می گفتند که به علت احتمال فاش شدن اسرار بازجویی، اجازه دیدار و گفتگوی تلفنی نمی دهند. اما، اکنون شش ماه است که بازجویی تمام شده است. اکنون چرا اجازه دیدار و مکالمه تلفنی نمی دهند؟»

مادر یونس صفروف افزود بخاطر سکونت در روسیه، علاوه بر مقامات جمهوری آذربایجان به رییس جمهوری روسیه نیز درباره نقض حقوق پسرم شکایت کرده ام و مقامات روسیه نیز گفته اند که این شکایت را از طریق سفارت روسیه در باکو به مقامات ذیربط در جمهوری آذربایجان رسانده اند.

خانم لیلا صفراوا گفت: «پس از اینکه دادستانی ، الچین صادق اف، وکیل پسرم را از وکالت کنار گذاشت، تا سه ماه حتی از  مرده یا زنده بودن یونس در زندان نیز خبری نداشتم و قلبم به حد انفجار رسیده بود. اگر پسرم جرمی مرتکب شده است، مجازات می شود. نقض حقوق و محروم کردنش از حقوق قانونی اش، خود نقض قانون است. اتهام اقدام برای براندازی دولت نیز نامربوط است. المار ولی اف، فرماندار گنجه ، رهبر کل کشور نبود که با زدن او ، دولت برکنار شود. اگر درست بررسی می کردند، متوجه می شدند که یونس بخاطر ظلم هایی که المار ولی اف می کرد، مبادرت به این کار کرد. »