گروه جامعه: عضو شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه گرانی و کرونا مردم را خسته کرده است، گفت: اعضای شورا سخنگوی مردم هستند؛ مردم ما تریبونی برای بیان مشکلات خود ندارند، این اعضای شورا هستند که باید مشکلات واقعی مردم را به گوش مسئولان برسانند و راه حل آن را پیگیری کنند.
گرانی و کرونا مردم را خسته کرده است
  به گزارش خبر صبح، آبتین امیری در صدوهشتادویکمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس گفت: مردم بندرعباس تقاضای تعطیلی و قرنطینه شهر بندرعباس را دارند و باتدبیر و مدیریت مناسب این امر عملا شدنی است.وی افزود: هیچکس حاضر نیست جان خود را به راحتی به خطر بیندازد یا از دست بدهد، اگر برنامه حمایتی از مردم وجود داشته باشد و صداوسیمای ملی صدای مردم را بشنود و تولید برنامه شاد و منطبق با واقعیت خانواده ها داشته باشد، مردم در خانه ها خواهند ماند.عضو کمیسیون خدمات شهری شورا اظهارکرد: بسیاری از حضورها در جامعه توسط مردم بدلیل ناچاری یا فشار روانی است. مردم نیاز به دلخوشی وانگیزه و شادی دارند.امیری تصریح کرد: مسأله گرانی روز افزون مردم را خسته کرده است و هیچکس پاسخگو نیست، مبارزه با فساد باید به پایان فشار اقتصادی به مردم ختم شود، اگر تا صد سال دیگر هم با فساد مبارزه شود ولی مشکلی از مردم حل نشود خود این مبارزه با فساد زیرسئوال می رود.عضو شورای شهر بندرعباس ادامه داد: کشور ما دچار تحریم است ولی کشور فقیری نیست و باید حمایت از مردم و مبارزه با گرانی جدی گرفته شود.وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری پشت درهای بسته اثر بخش نیست. مسئولان بدون درک واقعیت جامعه و بدون مشورت با گروه‌های مردمی نمی توانند کاری را پیش ببرند.