خبر صبح/ گروه بین الملل: مرکز تحقیقاتی “اطلس” جمهوری آذربایجان در تحلیلی با عنوان ” کدام دولت در اسراییل سفارت دایر خواهد کرد: جمهوری آذربایجان یا ارمنستان؟” ، پیش بینی کرد که گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل آویو (سرزمین های اشغالی) در ماه های نخست ، موجب نارضایتی ایران خواهد شد، اما مدتی پس از گشایش سفارت باکو در تل آویو، مناسبات ایران – جمهوری آذربایجان مجددا به مجرای قبلی خود بازخواهد گشت!

به گزارش سایت “مدرن” ، مرکز تحقیقاتی “اطلس” جمهوری آذربایجان در این تحلیل نوشت: ترکیه سال هاست که در اسراییل سفارت دارد، اما این عامل مناسبات تهران – آنکارا را وخیم نمی کند.

مرکز تحقیقاتی “اطلس” جمهوری آذربایجان افزوده است: «پیش بینی سفر رییس جمهوری آذربایجان به اسراییل مطابق خواست تل آویو در آینده نزدیک ، دشوار است و این نیز صرفا بخاطر عامل ایران نیست. باکو، عامل ترکیه و جهان عرب را نیز در نظر می گیرد.  این سفر زمانی محقق خواهد شد و رییس جمهوری آذربایجان علاوه بر اسراییل، به فلسطین نیز خواهد رفت و با رهبر این کشور عرب نیز دیدار خواهد کرد. دیگر رهبرانی هم که به اسراییل سفر می کنند، به فلسطین هم می روند. ولادیمیر پوتین ، رییس جمهوری روسیه نیز هنگام سفر به اسراییل، به فلسطین نیز رفت و با محمود عباس هم دیدار کرد.»

مرکز تحقیقاتی “اطلس” جمهوری آذربایجان افزوده است: «در وضعیت کنونی سفر وزرای مختلف جمهوری آذربایجان به اسراییل می تواند انجام شود. همچنین کمیسیون مشترک دو کشور فعال است و در طول سال وزرای دو کشور دیدارهای مختلفی را انجام می دهند. بدون وجود سفارت جمهوری آذربایجان در اسراییل هم ، توسعه روابط دو کشور امکان پذیر است و این همکاری، علیه ایران جهت گیری نشده است.»