خبر صبح/ گروه بین الملل: منابع خبری از تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان خبر می دهند. همزمان با این موج جدید سرکوب علیه جنبش اتحاد مسلمانان، روز ۲۳ ژوئن به علت مصادف شدن با ۳۶ سالگی تولد حاج طالع باقرزاده، رهبر این سازمان که از سال ۲۰۱۵ در زندان به سر می برد، صدها هزار پست تبریک و آرزوی آزادی حاج طالع از زندان توسط کاربران شبکه های اجتماعی اینترنتی و موبایلی به اشتراک گذاشته شد.

به گزارش سایت “راکورس تی وی” ، ناهید سلیمانلی ، عضو هیات مدیره جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان از بازداشت شدن شامل حسن اف، از اعضای این جنبش که به شدت بیمار است، خبر داد.

ناهید سلیمانلی گفت: «این نوع اقدامات در شرایطی که همه گیری کرونا دنیا را در چنگ خود گرفته است، به هیچ وجه توجیه شدنی نیست. در شرایطی که باید افراد بیمار و سالمند از زندان ها آزاد شوند، بازداشت شامل حسن اف که به شدت بیمار است، مغایر با حقوق انسانی است.»

همچنین، به گزارش کانال “آزاد سوز” ، عباس حسین، از فعالان زندانی جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان با ارسال نامه ای به خارج از زندان نوشته است که زندگی وی در زندان با تهدید مواجه است.

عباس حسین نوشت بخاطر اعتراضم به ممنوعیت کمک های غذایی خانواده ها به زندانیان، سه بار متوالی به سلول انفرادی منتقل شدم و رییس و ماموران زندان مرا به زمین انداخته و با حضور حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر چماقدار، به مرگ تهدید کرده اند. به دست برخی از زندانیان ، تهدید به مرگ می شوم. هر روز ضربات روانی که بدتر از شکنجه های فیزیکی هستند، دریافت می کنم. پس از دیدار گزارشگر شورای اروپا در زندان با من، اوضاع بدتر نیز شده است.»