خبر صبح/ مهدیقلی رشیدی: یکی از ویژگی‌های جوامع پویای جهان امروزی، اهمیت و اعتبار فراگیری علم و دانش و ضرورت توجه به امر بنیان‌ساز آموزش و پرورش است و بر کسی پوشیده نیست. زیرا همگان به خوبی آگاه‌اند که شالوده و اساس پیشرفت در دستان و اراده  انسان‌های آزموده، کارا و ماهر قرار دارد.

 آموزش و پرورش  بنیان آگاهی، ارکان اساسی و بالنده  جامعه را تشکیل می‌دهد و مسامحه‌پذیر نیست. در صورت بی‌تفاوتی و یا بی‌مهری به این اصل ارزشمند، جامعه با پدیده‌هایی از قبیل، ناآگاهی، عقب‌ماندگی، بیکاری، فقر بی‌عدالتی، هرج و مرج، وابستگی، دشمنی و تفرقه مواجه خواهد شد. ازاین رو رشد و گسترش علمی سرآغاز توسعه و پیشرفت همه جانبه در بخش‌های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌باشد که این امر مهم با همراهی آحاد مردم و همدلی اساتید و دانشجویان این مرز و بوم میسر می‌گردد.

در مقام اهمیت آموزش و پرورش، دانتون از اندیشمندان انقلاب کبیر فرانسه می‌گوید: آموزش و پرورش بعد از نان نخستین نیاز ملت‌ها است. از این رو جامعه امروز ما بیش از پیش نیازمند تحکیم بنیان های آموزش و پرورش، اخلاق و فرهنگ، و ترمیم هر چه زودتر شکاف‌های ژرف اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده است. تلاش در راه بالا بردن سطح کیفی آموزش و پرورش به ویژه در حوزه علوم انسانی و نهادهای علمی از جمله آموزشگاه و دانشگاه‌ها، و واگذاری بخش‌های عمده‌ای از رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه،  به این نهادهای ارزشمند، روند پیشبرد فزاینده دانش و تولیدات علمی را در دانشگاه‌ها بهبود خواهد بخشید و با هم رایی اساتید و دانشجویان آگاه و کارآمد ، راه دانایی و توسعه علمی نمایان و جامعه به سوی منطق و خردمندی رهنمون می گردد. پیوسته بر این باوریم که توانایی ها در گرو علم و دانایی هستند.