خبر صبح/ گروه اقتصاد: معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در تشریح مصوبه سامان‌دهی بازار اجاره گفت: در شرایطی که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد خود را مطابق نرخ مصوب اعلام شده و با مستأجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.
محمود محمودزاده ضمن تشریح مصوبه سامان‌دهی بازار اجاره گفت: مطابق مصوبه اعلام شده از سوی رئیس جمهور، قراردادهای اجاره به طور خودکار و با نرخ ۲۵ درصد برای شهر تهران، ۲۰ درصد برای کلان‌شهر‌ها و ۱۵ درصد برای سایر شهر‌های کشور تمدید می‌شود.
وی با اشاره به در نظر گرفتن حق مالکیت موجر، بیان کرد: در شرایطی که موجر قصد فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد، پس از فروش از مبادی ثبت رسمی، موظف به دادن مهلت ۲ ماهه به مستاجر است و در این مدت قوه قضائیه نسبت به صدور حکم تخلیه اقدام نخواهد کرد.

 جزئیات بسته حمایت از مستأجران و تسهیلات ودیعه مسکن

محمودزاده در توضیح بسته حمایتی از مستاجران و تسهیلات ودیعه مسکن، گفت: مدل ارائه شده از سوی وزارت راه به منظور حمایت از مستأجران بوده و به این نحو است که ودیعه مسکن اعطا شده به مستأجر به عنوان بخشی از رقم رهن واحد مسکونی در اختیار موجر قرار می‌گیرد؛ پس از آن، سود ودیعه از سوی مستأجر در اقساطی به بانک باز پرداخت شده و بعد از اتمام قرارداد، پرداخت اصل مبلغ ودیعه از سوی موجر به بانک عامل انجام می‌شود.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با نکات مثبت بسته حمایتی از مستأجران گفت: در شرایطی که تسهیلات ودیعه مسکن حتی با بالاترین نرخ سود تسهیلات یعنی ۱۸ درصد اعطا شود، مستأجر نفع ۵۰ درصدی می‌‎برد، زیرا در شرایطی که قصد پرداخت اجاره معادل مبلغ رهن را داشته باشد، مجبور به پرداخت ۳۰ تا ۳۶ درصد مبلغ رهن است و بدین ترتیب موجر از پرداخت ۵۰ درصد رقم اجاره معادل مبلغ ودیعه مسکن معاف خواهد بود.

وی در بیان روند تصویب بسته حمایتی از مستأجران در قالب تسهیلات ودیعه مسکن، افزود: جزئیات مدل از سوی وزارت راه اعلام شده و در حال منتظر تأمین مالی به منظور ارائه تسهیلات هستیم./ فارس