خبر صبح/ گروه بین الملل:در روزهای اخیر وزارت دفاع ترکیه در نقشه مربوط به منطقه، نام خلیج بصره را برای خلیج فارس به کار برد. به گزارش رادیو ترکی استانبولی برون مرزی مالک کایا Malik Kaya کارشناس سیاسی در این رابطه اظهار داشت: “این موضوع مسئله جدیدی نیست و در گذشته نیز بارها این موضوع تکرار شده است. در اصل نقشه اخیری نیز که منتشر شده بود طبق همان توافقات دوره عثمانی تهیه شده بود. متاسفانه ترکیه در ادامه همان نام‌گذاری‌های دوره عثمانی این منطقه را خلیج بصره می‌نامد. از طرفی مشخص است که نام خلیج فارس نام جدیدی نبوده و اسناد تاریخی بسیاری در تایید این نام وجود دارد. یعنی این نامگذاری ارتباطی با ملی گرایی در ایران نداشته و ندارد. در اعصار گذشته ایران بر تمامی منطقه تسلط داشت و از همین رو حکمرانان فارسی ایران زمین خلیج فارس را برای دریای جنوب ایران برگزیده بودند. این نام از طرف سازمان های جهانی نیز شناخته شده است. سازمان ملل نیز بر همین نام گذاری تاکید داشته است. ”

کایا در ادامه چنین گفت:” امپراطوری عثمانی سالیان طولانی بر منطقه بین النهرین و جنوب عراق حاکمیت داشته است. البته این نام گذاری در مناطق جنوبی امپراطوری رواج داشته است. اما در قرن های اخیر امپراطوری عثمانی برای حفظ حقوق خودخوانده خود در منطقه نام گذاری های دیگر را نپذیرفته و بر ادامه استفاده از خلیج بصره برای خلیج فارس تاکید کرده است. این حرکت اما حرکتی کاملا غیر قانونی و بی اساس بوده است. امروزه نیز با آنکه ترکیه حاکمیت ایران بر مناطق جنوبی و سواحل جنوبی را کاملا به رسمیت می شناسد اما باز همان عبارات و اصطلاحات مربوط به دوران امپراطوری عثمانی را استفاده می کند. ”

این کارشناس با اشاره به محفوظ بودن حق اعتراض ایران نسبت به این بهره برداری سیاسی نیز گفت:” ترکیه باید با واقعیت های تاریخی روبرو شده و شرایط موجود را عاقلانه بسنجد. دو کشور بیش از ۵۰۰ سال است در قالب حاکمیت های مختلف همسایه های خوبی برای یکدیگر بوده و به جز موارد کمی مشکل عمده ای را تجربه نکرده اند. انتظار می رود مقامات ترکیه نیز به سرعت سیاست های خود در نام گذاری های منطقه ای را بازنگری کنند»