خبر صبح/ گروه اقتصاد: استان زیبای آذربایجان غربی، با دارا بودن ظرفیت های بالای اقتصادی، فرهنگی و شرایط بسیار مناسب اقلیمی، می تواند نقش سازنده ای در توسعه و رفاه عمومی مردم منطقه داشته و کسب اعتبار و ثروت ملی برای کشور باشد. شوربختانه سال های مدیدی است که روند پیشرفت و آبادانی این دیار کهن از شایستگی بهینه و در خور توجهی بر خوردار نبوده و تلاش‌های اغلب فاقد بن مایه‌های پایدار و زیرساخت‌های اساسی منجر به ترکیب و انباشت ناهمگونی از عوارض و مشکلات جدیدی گشته است که با درایت و مدیریتی هوشمندانه و به دور از توقعات و منویات شخصی و جناحی، تنها با تدوین برنامه و سیاست گذاری در راستای منافع و خواست عمومی قابل حل می‌باشد. یکی از راه‌های عمده و اساسی در راستای توسعه‌ی پایدار استان بهره‌برداری از ظرفیت‌های جغرافیایی و بالقوه و سرمایه‌گذلری در بخش گردشگری است، که مستلزم برنامه‌ریزی‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش اقتصادی در راستای ایجاد، آمادگی و فراهم‌سازی زیر ساخت‌های علمی آن می‌باشد. زیرا هر گونه اقدامی عملی در جهت اجرای پروژه‌هایی از جمله گردشگری که امروزه بخش مهمی از یک فعالیت اقتصادی گسترده می‌باشد، بدون در نظر گرفتن و تامین زیر ساخت‌های اولیه‌ی آن کاری عبث و بی‌سرانجام خواهد بود.

گردشگری مجموعه ای است از علم، صنعت و فرهنگ که محصول نهایی آن برای مصرف کنندگان خود احساس رضایت‌مندی و لذت بردن است. ما برای ایجاد تقاضای گردشگری باید توان عرضه‌ی گونه‌هایی از خدمات را دارا باشیم که با نیاز و خواسته‌های گردشگران همخوانی‌های لازم را داشته باشد. امروزه صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی اقتصادی است که به مثابه جریان سرمایه و در مقیاسی بزرگ جابجایی انسان‌ها را شامل می‌گردد. از این رو رویکرد، انگیزه و توان رویارویی با این پدیده‌ی بسیار مهم و سودآور در بازار بزرگ گردشگری جهان امروز و یارایی رقابت در مناطق مختلف آن به  استراتژی و دیدگاه های کارگزاران و به ویژه مسئولین محلی و از طرف دیگر به استعداد و قابلیت های گردشگری محل های مختلف آن بستگی دارد. آنچه دراین میان ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند با برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی زیر ساخت‌ها در دراز مدت اثرات مثبتی در جهت رشد و شکوفایی و پیشرفت استان را به همراه داشته باشد، سرمایه گذاری در بخش ژئو توریسم می باشد که  می‌توان با تکیه بر ظرفیت های غنی جاذبه های جغرافیایی و گردشگری منطقه، منافع سرشار برای استان و بهره های معنوی از برای گردشگران را فراهم آورد. شایان ذکر است عدم توجه به  توسعه  پایدار که  با بهره‌مندی از توانمندی‌های منابع سرشار طبیعی، انسانی و سوق الجیشی حاضر در جای جای این استان غنی فراهم می‌گردد، صدمات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت./مهدیقلی رشیدی مقدم