خبر صبح/ گروه بین الملل: سازمان اجتماعی جدیدی با نام “پلتفرم ارزشهای وطن” در جمهوری آذربایجان برای خارج کردن این کشور از بحران تشکیل شد.

این تشکل به همت الدنیز قلی اف، رییس جنبش روشنفکران جمهوری آذربایجان و عضو پیشین شورای ملی تاسیس شد.

تاکنون ۱۲۲ نفر از روشنفکران و تحصیل کردان و فعالان اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و هنری و روزنامه نگاران و نویسندگان و سایر اقشار مردم جمهوری آذربایجان بیانیه تشکیل این نیروی جدید اجتماعی را امضاء کرده اند.

برتر شمردن منافع ملی بر منافع شخصی و تلاش برای آزادی ملت و قره باغ، پایان دادن به فساد مالی و رشوه خواری و تامین ثبات و امنیت اجتماعی و رفاه و اعتلای مردم و برقراری فضای معنوی و اخلاقی در کشور از اهداف این تشکل مردمی جدید اعلام شده است.