خبر صبح/ گروه فرهنگ و هنر: فرهنگ ایرانی و اسلامی و زبان و ادب فارسی،  در طول سده های گذشته، در منطقه آسیای صغیر جریان داشته است. بر پایه مستندات و شواهد تاریخی، رواج زبان فارسی، در دوره حکومت سلاطین سلجوقی، که قلمرو حکومتی آنان از سمرقند و بخارا تا دریای مدیترانه گسترده بود، در آسیای صغیر به اوج رسیده؛ به گونه‌ای که زبان دیوانی و اداری این دولت، فارسی بوده است.

از جمله تحقیقات ارزشمند در حوزه بررسی تحلیلی جریان زبان و ادب فارسی در منطقه آسیای صغیر به ویژه ترکیه امروزی، کتابی با عنوان  farsca sir soyleyen osmanli  sairler  به زبان ترکی استانبولی، تالیف محقّق صاحبنام تُرک؛ دکتر ویس دئیرمان چای است که در دانشگاه ارزروم منتشر شده است.

این کتاب که حاوی شرح حال مختصر شاعران فارسی گوی آسیای صغیر و نمونه هایی از اشعار ایشان است، به قلم جناب دکتر اسداله واحد؛ استاد محترم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه تبریز منتشر شده است.

مولّف: دکتر ویس دئیرمان چای

مترجم: دکتر اسداله واحد

انتشارات: دانشگاه تبریز